De benchmark in vogelvlucht

De Benchmark Schoon is een krachtig kennis-, netwerk- en managementinstrument.

Prestatiegebieden

Centraal in deze benchmark staat de Benchmarkdriehoek. Deze driehoek geeft de belangrijkste prestatiegebieden weer (beeldkwaliteit, beleving, kosten en aanpak) en geeft de onderlinge afhankelijkheid tussen deze gebieden weer.

Beeldkwaliteit

Geambieerde beeldkwaliteit (CROW)

Gemeten beeldkwaliteit (CROW)

 

Kosten

Kosten schoon totaal

Kosten per beheerthema 

Beleving

Perceptie van het resultaat door burgers

Aanpak

Voorzieningen (afvalbakken etc.)

Reinigingsinzet (vegen, afvalbakken legen, etc.)

Flankerende inzet (communicatie, etc.)

Omdat de stedelijkheidsklasse zeer prestatiebepalend blijken te zijn worden de resultaten mede uitgesplitst naar stedelijkheidsklasse.

Zo werkt de benchmark

De benchmark wordt ieder jaar gehouden en doorloopt de volgende 4 fasen:

Fase 1

Startbijeenkomst en data invullen

Tijdens de startbijeenkomst maak je kennis met de andere deelnemers en lichten we de benchmark toe. Ook inventariseren we de wensen voor de workshops later in het jaar. Na deze bijeenkomst krijg je een account op onze internetapplicatie waar je de data invult.

Fase 2

Eigen prestaties controleren

Bij het invullen van je data zie je op je persoonlijke dashboardpagina realtime wat je kengetallen en prestatie-indicatoren zijn. Hierdoor kun je zelf controleren of je data-invoer klopt. Ook wij kijken mee en koppelen eventuele onjuistheden en inconsistenties aan je terug.

Fase 3

Vergelijken met anderen

Tijdens de eerste werkbijeenkomst bespreek je de gegevens en resultaten van je organisatie met collega-organisaties. Samen ga je, door ons ondersteund, op zoek naar de oorzaken van de verschillen.

Fase 4

Slotbijeenkomst

De benchmark wordt afgesloten met een slotbijeenkomst. Daarin evalueren we de benchmark en presenteren we de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de benchmark op hoofdlijnen.

Aanmelden

Aanmelden

Kalender 2023

pm

In 2023 zal er 1 bijeenkomst worden georganiseerd. Datum en locatie worden nog bekend gemaakt.

Meer informatie?

Wil je meer weten, neem dan contact op met: Folkert Starreveld (010 26 000 29) of Bas Peeters (088 377 00 00).

‘Wij doen nu voor de tweede keer mee aan de benchmark schoon en ervaren het als zeer waardevol om onze schoonaanpak en resultaten te spiegelen aan die van andere gemeenten. Daarnaast doen we waardevolle contacten op’.

Harco van den Brink Beleidsmedewerker, Gemeente Haarlem

Aanmelden

Aanmelden