Welke beheeraanpak leidt tot het beste resultaat?

De benchmark Schoon vergelijkt de beheerambities en -resultaten van gemeenten met elkaar en relateert deze aan de inzet en gemaakte kosten. Hierdoor worden gemeenten geprikkeld om te leren van elkaar en in benchmarkbijeenkomsten ervaringen en best practices uit te wisselen. In 2023 wordt er een speciale editie gehouden van de benchmark Schoon. Deze zal voornamelijk gaan over zwerfafval.

Weten waar je gemeente staat? Doe mee met de Benchmark Schoon!

Dit levert het op: 

  • Deelname aan een kennisnetwerk van gemeenten
  • Individuele rapportage: in een oogopslag je eigen prestaties naast die van andere organisaties
  • Een bijeenkomst met verdieping en inzoomen op door deelnemers zelf gekozen thema’s en best-practices

 

Hoe werkt de benchmark?

De Benchmark Schoon gaat over

Voor gemeenten en bedrijven

Iedere gemeente – met en zonder reinigingsdienst – kan meedoen aan de benchmark. Ook voor publieke inzamelbedrijven en samenwerkings-verbanden is de benchmark waardevol.

'Het is goed om af en toe na te gaan hoe je gemeente het doet ten opzichte van anderen. Bovendien vind ik het zeer leuk en leerzaam om met collega's uit andere gemeenten van gedachte te wisselen. De benchmarkbijeenkomsten lenen zich daar prima voor'.

Esther Hoogendoorn Stadsdeelmanager wijkonderhoud, gemeente Arnhem

Laat u ook inspireren

Welke aanpak leidt tot de gewenste beeldkwaliteit? Hoe kosteneffectief is je aanpak ten opzichte van andere gemeenten? De Benchmark Schoon probeert op deze vragen antwoorden te krijgen. Jaarlijks doen er circa 30 gemeenten en reinigingsbedrijven mee aan de benchmark.

Met handige factsheets, een bijeenkomst en een netwerk van kundige collega’s van andere gemeenten, faciliteren we benchlearning. Het resultaat wordt vastgelegd in een korte rapportage waarin je in één oogopslag kunt zien hoe je eigen gemeente het doet ten opzichte van anderen.  

 

Lees meer