Cijfers 2018

De benchmark Schoon maakt inzichtelijk wat de beheerambities en -resultaten van gemeenten zijn op het gebied van schoon. Aan het eind van ieder benchmarkjaar worden alle data geanalyseerd en de ontwikkelingen en trends zichtbaar gemaakt. Hieronder een weergave van peiljaar 2018.

Beeldkwaliteit

Het merendeel (73%) van de gemeenten meet haar kwaliteitsresultaten geheel of met lichte aanpassingen volgens de CROW-systematiek. Gemiddeld werd een kwaliteitsdoelstelling A/B nagestreefd. Uiteindelijk is een kwaliteitsniveau B gerealiseerd. De benchmarkresultaten laten zien dat 30% een kwaliteitstoename heeft gerealiseerd ten opzichte van 2017. De  voornaamste reden voor deze toename is een andere werkmethode (63%).

Beleving

Voor 14% van de gemeenten is burgerbeleving het meest belangrijke sturingsmechanisme. 64% van de gemeenten vindt burgerbeleving wel belangrijk maar stuurt bij voorkeur toch op beeldkwaliteit. Bij 21% van de gemeenten speelt burgerbeleving geen doorslaggevende rol. De gemeenten hebben met een rapportcijfer aangegeven hoe burgers de algehele schoonheid van de
openbare ruimte ervaren. Het gemiddelde cijfer is in 2018 met een 6,4 iets lager dan de 7,2 in 2017. Aangezien er echter nog geen uniforme wijze van vaststellen en meten is zijn deze resultaten slechts indicatief.

Kosten

De totale kosten van Schoon zijn in 2018 €19 per inwoner. Dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar. In 2017 waren deze kosten €25 per inwoner. Ook de kosten per m2 zijn lager dan in 2017, namelijk €0,27 versus €0,33. Het grootste deel van de kosten (71%) komt voor rekening van Afval in de openbare ruimte.

Aanpak

Het gemiddeld aantal afvalbakken in 2018 is 14,7 per 1000 inwoners. Er is weinig verschil in afvalbakkendichtheid tussen de stedelijkheidsklassen. Het legen van de afvalbakken gebeurt voornamelijk (69%) frequentiegericht op basis van vulling. De gemiddelde veegfrequentie is hoger naarmate het gebied drukker bezocht wordt.

Bekijk het volledige analyserapport peiljaar 2018