De benchmark in vogelvlucht

De Benchmark Schoon is een krachtig kennis-, netwerk- en managementinstrument.

Prestatiegebieden

Centraal in deze benchmark staat de Benchmarkdriehoek. Deze driehoek geeft de belangrijkste prestatiegebieden weer (beeldkwaliteit, beleving, kosten en aanpak) en geeft de onderlinge afhankelijkheid tussen deze gebieden weer.

Beeldkwaliteit

Geambieerde beeldkwaliteit (CROW)

Gemeten beeldkwaliteit (CROW)

 

Kosten

Kosten schoon totaal

Kosten per beheerthema 

Beleving

Perceptie van het resultaat door burgers

Aanpak

Voorzieningen (afvalbakken etc.)

Reinigingsinzet (vegen, afvalbakken legen, etc.)

Flankerende inzet (communicatie, etc.)

Omdat de stedelijkheidsklasse zeer prestatiebepalend blijken te zijn worden de resultaten mede uitgesplitst naar stedelijkheidsklasse.

Zo werkt de benchmark

De benchmark wordt ieder jaar gehouden en doorloopt de volgende 5 fasen:

Fase 1

Startbijeenkomst en data invullen

Tijdens de startbijeenkomst maakt u kennis met de andere deelnemers en lichten we de benchmark toe. Ook inventariseren we de wensen voor de workshops later in het jaar. Na deze bijeenkomst krijgt u een account op onze internetapplicatie waar u de data invult.

Fase 2

Eigen prestaties controleren

Bij het invullen van uw data ziet u op uw persoonlijke dashboardpagina realtime wat uw kengetallen en prestatie-indicatoren zijn. Hierdoor kunt u zelf controleren of uw data-invoer klopt. Ook wij kijken mee en koppelen eventuele onjuistheden en inconsistenties aan u terug.

Fase 3

Vergelijken met anderen

Tijdens de eerste werkbijeenkomst bespreekt u de gegevens en resultaten van uw organisatie met collega-organisaties. Samen gaat u, door ons ondersteund, op zoek naar de oorzaken van de verschillen.

Fase 4

Slotbijeenkomst

De benchmark wordt afgesloten met een slotbijeenkomst. Daarin evalueren we de benchmark met u en presenteren we de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de benchmark op hoofdlijnen.

Aanmelden

Aanmelden

Kalender 2021

13 sept 2021

2 nov 2021

Alle bijeenkomsten worden online georganiseerd met MS Teams

Meer informatie?

Wilt u meer weten, neem dan contact op met: Folkert Starreveld (010 26 000 29) of Bas Peeters (088 377 00 00).

‘Wij doen nu voor de tweede keer mee aan de benchmark schoon en ervaren het als zeer waardevol om onze schoonaanpak en resultaten te spiegelen aan die van andere gemeenten. Daarnaast doen we waardevolle contacten op’.

Harco van den Brink Beleidsmedewerker, Gemeente Haarlem

Aanmelden

Aanmelden