Aanmelden

Meld je hier aan voor de Benchmark Zwerfafval 2023. Deelname is gratis. De benchmark Zwerfafval is een speciale editie van de benchmark schoon en zal uitsluitend gaan over het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfafval. Onkruidbestrijding, graffiti en wildplak, kauwgomverwijdering (de vaste onderdelen van benchmark Schoon) worden in de benchmark zwerfafval 2023 niet belicht.