Benchmark zwerfafval

Dit jaar organiseert de NVRD in samenwerking met Rijkswaterstaat een bijzondere editie van de benchmark Schoon, namelijk de benchmark Zwerfafval. Zoals de naam het al aangeeft zal deze vooral gaan over de (kosten) van het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfafval.

Begin dit jaar is het Kostenonderzoek zwerfafval gepubliceerd, uitgevoerd door onderzoeksbureau Tauw. In het eindrapport is geconcludeerd dat gebiedsbeheerders moeite hebben om de benodigde gegevens over zwerfafval boven tafel te krijgen. Het kostenonderzoek wordt over enkele jaren herhaald. Tauw adviseert dan ook om gebiedsbeheerders de komende jaren te ondersteunen om de gegevens structureel inzichtelijk te maken en doet de suggestie dat de Benchmark Zwerfafval van de NVRD hiertoe een handig middel kan zijn.

De NVRD pakt deze uitdaging graag op en verkent momenteel of we met de deelnemende gemeenten aan het kostenonderzoek een vliegend start kunnen maken met het vergroten van dit inzicht. Deze gemeenten hebben al gegevens aangeleverd, kunnen gelijk door met het leren van elkaar en vormen een goede vergelijkingsbasis. Heb je (ook) interesse om aan te haken bij de benchmark Zwerfafval, meld je dan nu aan!