Slotbijeenkomst

Afronding van benchmarkjaar 2019

Afronding

Tijdens deze bijeenkomst heeft Bas Peeters een presentatie gehouden over het verbod op Single Use Plastic en de mogelijke gevolgen daarvan voor de gemeentelijke zwerfafvalaanpak. 

Vervolgens zijn de finale benchmarkresultaten besproken en zijn de deelnemers met elkaar aan de slag gegaan met verbeterpunten. 

Presentatie van Bas Peeters over Single Use Plastics